CBL - Campus del Baix Llobregat

Tribunals i dates de lectura

Taula resum (ordre cronològic)


Data lectura
Hora
Lloc
Títol projecte
03-06-2024 12:30 Sala de Graus Variabilitat per conservació postcollita i color del fruit en una població F2 de tomàquet segregant per l'al·lel alcobaça


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC