CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Millores tecnológiques al celler de la Cooperativa Vinícola del Penedès (COVIDES)


Tutor/Cotutor: HERNANDEZ YAÑEZ, EDUARD

Departament: DEAB

Títol: Millores tecnológiques al celler de la Cooperativa Vinícola del Penedès (COVIDES)

Data inici oferta: 23-02-2023      Data finalització oferta: 23-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): IRANZO IRANZO, FRANCISCO

Paraules clau:
energía, refrigeració, celler, diposits,

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Fruit d'una estada de pràctiques en empresa es planteja el
següent TFG. L¿objectiu era i es, rebaixar el consum d¿energia i
concretament de la consumida per els grup de fred que intenten
mantenir el most i després el vi a temperatures estables i
relativament baixes 17ºC. La principal pèrdua es en els dipòsits
situats al exterior, com els de pati de Recepció i el de
Fermentació.
En una priimera fase del treball cal actualitzar la informació
existent i aixecar plànols de la zona d'actuació (pati de
Recepció) que reflecteixin la realitat existent. A continuació es
fa un estudi del sistema actual de refredament i es detectaran
possibles mancançes, proposant alternatives de millora. Un cop
seleccionada la alternativa, es fara el disseny mitjançant els
càlculs i plànols corresponents, així com la seva valoració
económica.

Orientació a l'estudiant: Haver cursar les assignatures de DIA, CCE, TENG

Horari d'atenció a estudiants i dades de contacte per a l'assignació del projecte:
A convenir contacto via mail con los tutores


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC