CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte assignat

Títol: Seguiment de la fertilitat del substrat i la fertilització orgànica en un hort en coberta


Tutor/Cotutor: LOPEZ MARTINEZ, MARGARITA

Departament: DEAB

Títol: Seguiment de la fertilitat del substrat i la fertilització orgànica en un hort en coberta

Data inici oferta: 17-05-2023      Data finalització oferta: 17-01-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG AGRO PAISATGE
    GR PAISATGISME
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Josep Maria Vallès Casanova
        Institució/Empresa: Tarpuna SCCL

Paraules clau:
Fertilització, horticultura, residus orgànics, compostatge, hort urbà

Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'hort del Mercat de la Vall d'Hebron és un hort en coberta de
1.750 m 2 que està format per 38cm de substrat en base a terra
volcànica, sauló i matèria orgànica. La gestió i la fertilització
de l'hort es basa en el compostatge dels residus orgànics del
mercat i dels hortolans. L'objectiu del treball és fer una
caracterització de l'estat del substrat, una caracterització i
seguiment del compost produït i realitzar proves i assajos de
fertilització orgànica i aconseguir unes recomanacions de maneig
de la fertilització.

Activitats:
- seguiment del procés de compostatge dels residus
- disseny de les pautes de fertilització
- presa de mostres de compost, de sòls i de teixit vegetal
- caracterització de mostres
- avaluació del procés i de la fertilització

Orientació a l'estudiant: L'activitat es durà a terme tant a les instal·lacions de l'Hort del
Mercat de la Vall d'Hebron com a les de l'EEABB.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC