CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte assignat

Títol: Estudi de la resposta de les plantes de porro fertilitzats amb diferents productes orgànics enriquits en fongs negres i interacció amb micorrizes.


Tutor/Cotutor: SERRANO PORTA, LIDIA

Departament: DEAB

Títol: Estudi de la resposta de les plantes de porro fertilitzats amb diferents productes orgànics enriquits en fongs negres i interacció amb micorrizes.

Data inici oferta: 23-11-2023      Data finalització oferta: 30-09-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG CIEN AGRONOM
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Carmen Biel Loscos
        Institució/Empresa: IRTA

Paraules clau:
Biofertilitzants, compost, digerit, fongs micorrízics, fongs negres

Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'assaig consisteix en comparar els efectes de diversos
biofertilitzants (i llur interacció amb les micorrizes) en el
cultiu de porro.

Els tractaments considerats són pel que fa a la fertilització:
Control (fertilitzant mineral osmocote, C+), No fertilitzant
(C-), Compost de fems de vaca + residus almàssera (EVS-C),
Fracció sòlida fems de vaca bioacidificada (+lactosuero) (EV-B),
Digerit de fems de vaca (EV-D), Compost de fems de vaca + residus
almàssera +fong negre (BF1), Digerit de fems de vaca+fong negre
(BF2), Hidrolitzat d'algues (A-H).

D'altra banda pel que fa a les micorrizes: plantes inoculades amb
micorriza BEG en el moment de la plantació i plantes No
micorrizades.

L'assaig es durà a terme a l'IRTA (Cabrils)

Orientació a l'estudiant: El TFG consistirà en determinar la biomassa en finalitzar el
cultiu, efectuar tincions de les arrels, determinar la
colonització de les arrels, i amb el suport de tècnics i un
doctorand, fer extraccions d'ADN i fer qPCR. L'estudiant també
haurà d'analitzar les dades (recopilació i anàlisi estadística) i
redactar el treball.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC