CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN NICOLAU, FERNANDO


Departament: Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
Categoria: Prof. Associat Laboral
Correu electrònic institucional: fernando.juan
Despatx: C4-140 A
Telèfon: 934134122

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC