CBL - Campus del Baix Llobregat

TEORIA D'ESTRUCTURES


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): RMEE
Codi UPC: 300234


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP (3B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC