CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

TRAPOTE BARREIRA, CÉSAR


Departament: Física
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: cesar.trapote
Despatx: C3-102
Telèfon: 934134124

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC