CBL - Campus del Baix Llobregat

PROJECTES APLICATS D'ENGINYERIA


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL / OE / TSC / ENTEL
Codi UPC: 300480


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OP
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC