CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LÓPEZ RUBIO, JUAN


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: juan.lopez-rubio
Despatx: C4-008P
Telèfon: 934137207

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC