CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LÓPEZ RUBIO, Juan


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Juan.Lopez-Rubio
Despatx: C4-008P
Telèfon: 934137207

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC