CBL - Campus del Baix Llobregat

CÀRREGA ÚTIL


Nombre de crèdits ECTS: 4,5
Departament(s): DAC
Codi UPC: 300079


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU DRONS, pla 2017 OB (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC