Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

BARRADO MUXÍ, Cristina

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Cristina.Barrado
Despatx: C4-013P
Telèfon: 934137208

Titulacions on imparteix docència:
MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020

Assignatures que imparteix:
ESTUDI DE CASOS   Grups: KET1
RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU   Grups: OPG1

Horari de classe del professor

Coordinador de les assignatures:
INFORMÀTICA I
MACRODADES I MINERIA DE DADES
RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU


Data de generació 01/12/2021