CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

BARRADO MUXÍ, Cristina


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Cristina.Barrado
Despatx: C4-013P
Telèfon: 934137208

Titulacions on imparteix docència:
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC