CBL - Campus del Baix Llobregat

RECERCA EN ATM PER A L'ESPAI ÚNIC EUROPEU


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DAC
Codi UPC: 300420


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC