Clica per imprimir aquesta pàgina
 

RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU

Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DAC
Codi UPC: 300420

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2020-2:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AERONAVEGACIÓ, pla 2010 OP
   GR ENG AEROPORTS, pla 2010 OP
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  Data de generació 04/03/2021