Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PASTOR LLORENS, Enric

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: enric@ac.upc.edu
Despatx: C4-002P
Telèfon: 934137103

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
AVIÒNICA   Grups: 6N21 , 6N22
INFORMÀTICA I   Grups: 2A11
RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU   Grups: OPG1

Horari de classe del professor


Data de generació 21/01/2021