Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PASTOR LLORENS, Enric

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: enric@ac.upc.edu
Despatx: C4-002P
Telèfon: 934137103

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG AERONAVEGACIÓ, pla 2010
GR ENG AEROPORTS, pla 2010
GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DOBL TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DOB TIT AERO/SIS TEL, pla 2015
DOB TIT AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
AVIÒNICA   Grups: 6GX31 , 6GX32
INFORMÀTICA I   Grups: 2DT2 , 2GM32
RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU   Grups: OPGA

Horari de classe del professor


Data de generació 26/09/2017