Clica per imprimir aquesta pàgina
 

AVIÒNICA

Nombre de crèdits ECTS: 7.5
Departament(s): AC / EEL / FIS

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2017-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AERONAVEGACIÓ, pla 2010 OB (3B)  Data de generació 18/01/2018