Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PÉREZ DÍAZ DE CERIO, David

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: David.Perez.Diaz.De
Despatx: C4-207P
Telèfon: 934137209

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
FONAMENTS DE COMUNICACIONS   Grups: 3T11 , 3T12
SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES   Grups: OPG1

Horari de classe del professor


Data de generació 29/11/2021