CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PÉREZ DÍAZ DE CERIO, DAVID


Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.perez.diaz.de
Despatx: C4-207P
Telèfon: 934137209

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC