CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GUTIÉRREZ CABELLO, Jordi


Departament: Física
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Jordi.Gutierrez
Despatx: C3-115
Telèfon: 934134146

Titulacions on imparteix docència:
  MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
  MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC