Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

TORRELL MARTÍNEZ, Francesca

Departament: Organització d'Empreses
Categoria: Prof. Associada Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Francesca.Torrell
Despatx: C4-140b
Telèfon: 934137169

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS   Grups: 6M21
INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS   Grups: 6S21

Horari de classe del professor


Data de generació 01/12/2021