CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

TORRELL MARTÍNEZ, FRANCESCA


Departament: Organització d'Empreses
Categoria: Prof. Associada Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: francesca.torrell
Despatx: C4-140
Telèfon: 934137169

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC