Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

HUEMER, Clemens

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: clemens.huemer
Despatx: C3-011
Telèfon: 934134116

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:
ESTADÍSTICA   Grups: 3CA1 , 3CA2 , 3SB1 , 3SB2
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA   Grups: 3T11

Horari de classe del professor

Coordinador de les assignatures:
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA


Data de generació 01/12/2021