CBL - Campus del Baix Llobregat

ASTRODINÀMICA


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): MA I / MAT
Codi UPC: 19386


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC