CBL - Campus del Baix Llobregat

PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): TSC
Codi UPC: 300023


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2024-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   ENG TELEC 2NCICLE 01, pla 2001 CF
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OB (2A)
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OB (2A)
   GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014 OB (2A)
   DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (2B)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (2B)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (2B)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (2A)
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OB (2A)
   PARS ENG XDS TIC, pla 2022 OB (2A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC