CBL - Campus del Baix Llobregat

ARQUITECTURA I PROTOCOLS D'INTERNET


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300026


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OB (2B)
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OB (2B)
   DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (3B)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (3B)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (3B)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (2B)
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OB (2B)
   PARS ENG XDS TIC, pla 2022 OB (2B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC