CBL - Campus del Baix Llobregat

SISTEMES LINEALS


Nombre de crèdits ECTS: 4,5
Departament(s): TSC
Codi UPC: 300217


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OB (2A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC