CBL - Campus del Baix Llobregat

EDIFICACIONS AEROPORTUÀRIES


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EC / DECA
Codi UPC: 300239


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP (4A)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OP (5A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC