CBL - Campus del Baix Llobregat

INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS


Nombre de crèdits ECTS: 7,5
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300251


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP (3B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC