CBL - Campus del Baix Llobregat

ENGINYERIA COMPUTACIONAL


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): FIS
Codi UPC: 300285


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC