CBL - Campus del Baix Llobregat

SISTEMES AERIS SENSE PILOT


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EETAC / DAC / FIS
Codi UPC: 300321


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a: ROYO CHIC, Pablo
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:
    Castellà: OPG

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC