CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GARCÍA CORULLA, JAVIER


Departament: Física
Categoria: Prof. Associat Laboral
Correu electrònic institucional: j.garcia
Despatx: C3-018
Telèfon: 934134124

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC