Clica per imprimir aquesta pàgina
 

TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI

Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EETAC / FIS

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2017-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AERONAVEGACIÓ, pla 2010 OB (1B)
   GR ENG AEROPORTS, pla 2010 OB (1B)
   GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014 OB (1B)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OB (1B)
   DOBL TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (1B)
   DOB TIT AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (1B)
   DOB TIT AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (1B)  Data de generació 22/03/2018