CBL - Campus del Baix Llobregat

TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EETAC / FIS
Codi UPC: 300208


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014 OB (1B)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OB (1B)
   DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (1B)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (1B)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (1B)
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 ALE  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC