CBL - Campus del Baix Llobregat

SIMULACIÓ


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DAC / FA / MA IV / FIS / MAT
Codi UPC: 300422


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2021-1: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC