CBL - Campus del Baix Llobregat

SUPORT DE XARXA PER 5G


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300474


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC