CBL - Campus del Baix Llobregat

CIÈNCIA DE XARXES


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300475


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MASTEAM 2015, pla 2015 ALE
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 ALE  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC