CBL - Campus del Baix Llobregat

TREBALL DE FI DE GRAU


Nombre de crèdits ECTS: 24
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390403


    Informació pel quadrimestre 2021-2:

      Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
      GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009 PR (8Q)    © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC