CBL - Campus del Baix Llobregat

TREBALL DE FI DE GRAU


Nombre de crèdits ECTS: 18
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390430


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009 PR (8Q)
   GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009 PR (8Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC