JESÚS ALCOBER SEGURA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JESÚS ALCOBER SEGURA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 311P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jesus.alcober
Web personal: http://about.me/alcober
Telèfon: +34 934137052

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 20/06/2024