CÉSAR TRAPOTE BARREIRA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CÉSAR TRAPOTE BARREIRA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 102
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: cesar.trapote
Telèfon: +34 934134124

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 28/05/2024