LUIS ALONSO ZÁRATE - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LUIS ALONSO ZÁRATE

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 204P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Luis.G.Alonso
Web personal: https://futur.upc.edu/LuisAlonsoZarate/en
Telèfon: +34 934137112

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU MASTEAM 2015, pla 2015
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
COMUNICACIONS SENSE FIL   Grups: 5S11

Coordinador de les assignatures:
COMUNICACIONS SENSE FIL
PROJECTES APLICATS D'ENGINYERIA

Horari de consulta en el despatx C4-204P:
Dilluns
10:00 - 13:00   

Dimecres
10:00 - 13:00   

Data de generació 27/09/2021