CARLOS COLLADO GÓMEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CARLOS COLLADO GÓMEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 208P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: juan.carlos.collado
Web personal: http://sites.google.com/site/colladotsc/
Telèfon: +34 934137210

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
    PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Data de generació 24/04/2024