JUAN CARLOS AGUADO CHAO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN CARLOS AGUADO CHAO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 002
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: juan.carlos.aguado
Web personal: webesaii.upc.es/usr/jcarlos
Telèfon: +34 934134134

Titulacions on imparteix docència:
  MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
  MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 05/03/2024