JOSEP M. YÚFERA GÓMEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOSEP M. YÚFERA GÓMEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 309P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Jose.Manuel.Yufera
Telèfon: +34 934137050

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:


Data de generació 31/01/2023