ENRIC PASTOR LLORENS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ENRIC PASTOR LLORENS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 002P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: enric@ac.upc.edu
Telèfon: +34 934137103

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 15/06/2024