MANUEL GASULLA FORNER - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MANUEL GASULLA FORNER

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 108P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: manel.gasulla
Web personal: http://futur.upc.edu/ManuelGasullaForner
Telèfon: +34 934137092

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C4-108P:
  Dilluns
  15:00 - 18:00   
  Dijous
  15:00 - 18:00   

Data de generació 05/03/2024