CBL - Campus del Baix Llobregat

SISTEMES D'ASSAIG I INSTRUMENTACIÓ EN APLICACIONS AEROESPACIALS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): EEL
Codi UPC: 19602


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC