SALVATORE SPADARO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SALVATORE SPADARO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 110
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Salvatore.Spadaro
Web personal: http://people.ccaba.upc.edu/spadaro
Telèfon: +34 934010966

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU MASTEAM 2015, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
COMUNICACIONS ÒPTIQUES   Grups: 5S11
SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES   Grups: OPG1
XARXES ÒPTIQUES DE NOVA GENERACIÓ PER A SISTEMES CLOUD   Grups: M1A21

Coordinador de les assignatures:
COMUNICACIONS ÒPTIQUES
XARXES ÒPTIQUES DE NOVA GENERACIÓ PER A SISTEMES CLOUD

Horari de consulta en el despatx C4-110:
Dilluns
15:00 - 18:00   

Divendres
09:00 - 12:00   

Data de generació 20/01/2022