OLGA LEÓN ABARCA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

OLGA LEÓN ABARCA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 307P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Olga.Leon
Telèfon: +34 934137149

Titulacions on imparteix docència:
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 25/09/2022