JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 113P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: juan.sanchez-gonzalez
Telèfon: +34 934137078

Titulacions on imparteix docència:
  ENG TELEC 2NCICLE 01, pla 2001
  MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
  MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Data de generació 25/07/2024