RAMON CASANELLA ALONSO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RAMON CASANELLA ALONSO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 116P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: ramon.casanella
Telèfon: +34 934137090

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C4-116P:
  Dimarts
  10:00 - 12:00   
  15:00 - 17:00   
  Dijous
  10:00 - 12:00   

Data de generació 22/04/2024