JORDI GUTIÉRREZ CABELLO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI GUTIÉRREZ CABELLO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 115
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Jordi.Gutierrez
Telèfon: +34 934134146

Titulacions on imparteix docència:
  MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
  MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 31/01/2023