PILAR GIL PONS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PILAR GIL PONS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 112
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Pilar.Gil
Telèfon: +34 934134144

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 05/12/2022