FRANCESCA TORRELL MARTÍNEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

FRANCESCA TORRELL MARTÍNEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 140
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Organització d'Empreses
Categoria: Prof. Associada Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: francesca.torrell
Telèfon: +34 934137169

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Data de generació 15/06/2024