JUAN HERNÁNDEZ SERRANO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN HERNÁNDEZ SERRANO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 308
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: j.hernandez
Web personal: http://futur.upc.edu/JuanBautistaHernandezSerrano
Telèfon: +34 934137583

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU MASTEAM 2015, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
SEGURETAT EN XARXES: AUTENTICACIÓ I AUTORITZACIÓ   Grups: M1B21
SMART CITIES: CIBERSEGURETAT I BIG DATA   Grups: OPG1

Coordinador de les assignatures:
SEGURETAT EN XARXES: AUTENTICACIÓ I AUTORITZACIÓ


Data de generació 20/01/2022